Avís legal

Comunitats Diba

Què són?

Les Comunitats Diba són entorns virtuals per a comunitats especialitzades de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una solució de comunicació horitzontal que permet als grups que comparteixen interessos i projectes comuns comunicar-se, treballar de forma col·laborativa i gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses eines de participació (blocs, fòrums, wikis, xats...).

La plataforma és el resultat d'un treball d'integració d'eines basades en arquitectures de software obert (open source): Linux Red Hat (http://www.redhat.com), Apache (http://httpd.apache.org), PHP (http://www.php.net) i MySQL (http://www.mysql.com).

El programari s'ha desenvolupat sobre un framework de gestió de continguts de software lliure i llicència GPL (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.txt). Aquest software es basa en el nucli de Drupal 6 (http://drupal.org), combinat amb un gran nombre de mòduls desenvolupats per la comunitat de Drupal (http://drupal.org/project/modules) —entre els que destaquen Views, CCK, Organic groups, Webform...—, mòduls fets a mida i desenvolupats per l'Oficina tècnica d'internet de la Diputació de Barcelona i llibreries externes de software lliure basades en JavaScript i PHP —CKEditor, Colorbox, jQuery UI, HTMLPurifier, SWFUpload, Zend Gdata library, etc.

Ara per ara existeixen una trentena de grups que treballen a través de les Comunitats Diba.

Ús de les Comunitats Diba i acceptació de les condicions de funcionament

Les condicions que exposem a continuació fan referència al funcionament de les Comunitats Diba, que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels col·lectius vinculats a aquesta institució per als quals treballar a través d'un entorn col·laboratiu pugui ser útil.

Aquest portal, titularitat de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, amb domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona i telèfon 93 402 22 22 (contacte correu electrònic).

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) és l'entitat gestora de l'eina de comunitats.

Què permeten?

Cada comunitat disposa d'una sèrie d'eines de participació en línia per trobar i aportar informació rellevant per a una comunitat de professionals d'un sector determinat o per a un col·lectiu de persones amb interessos comuns.

Aquestes eines faciliten el treball en equip, la difusió de les activitats d'interès i permeten estendre la durada de les sessions presencials dels grups. Vehiculen recomanacions i objeccions i, per tant, ajuden a prendre decisions de manera consensuada. Com a mecanisme de cohesió, també reforcen la identitat del col·lectiu.

El seu objectiu és que qualsevol grup de treball desenvolupi una cultura de participació i intercanvi d'informació que contribueixi a generar nou coneixement. En definitiva, les Comunitats Diba fan més eficients i participatius els processos de treball que es generen a qualsevol grup professional.

Com funcionen?

Comunitats Diba és un conjunt de comunitats virtuals que poden estar organitzades, cadascuna, en grups de treball específics. Cada comunitat disposa de les seves pròpies eines i espais de col·laboració.

La plataforma està pensada perquè cada comunitat pugui publicar tant continguts oberts al públic en general (visitants anònims), com dirigits a tots els usuaris de la comunitat o només als membres de grups de treball específics. Quan un usuari es converteix en membre d'una comunitat, obté permisos per accedir a la informació restringida d'aquella comunitat i per contribuir-hi de manera activa mitjançant les eines disponibles en funció dels permisos definits per cada comunitat. D'aquesta mateixa manera, cada comunitat es pot organitzar en diversos grups de treball, als continguts dels quals només hi tenen accés els membres que formen part de cada grup en qüestió.

Cada membre d'una comunitat pot editar el seu perfil públic i decidir si vol restringir la visibilitat del seu correu electrònic (que per defecte és públic a la resta de membres de la comunitat) i afegir altres dades personals al seu perfil.

Eines disponibles

agenda – Difusió a través d'un calendari de les activitats d'interès per la comunitat i per cada grup de treball (reunions presencials, congressos, dates de lliuraments...).

wiki – Crear i editar continguts de manera col·lectiva. Les comunitats l'utilitzen per elaborar documents estratègics i controlar tots els canvis que s'hi introdueixen i per crear materials de consulta per als membres (enciclopèdies, articles, reculls d'enllaços d'interès, etc.).

documents – Espai per gestionar articles, casos d'èxit i documentació diversa d'interès comú o de grups de treball específics. Pot contenir enregistraments sonors i d'imatge que es reproduiran a la mateixa pàgina. Permet cercar per categories.

enquestes – Eina participativa que permet conèixer de forma ràpida l'opinió dels usuaris del portal sobre un tema determinat.

blocs – Publicació periòdica en què un o diversos autors poden escriure articles i comentaris per compartir metodologia o exposar experiències concretes. Permet afegir fotografies, documents i enllaços a altres webs. Els articles poden ser comentats per tots els usuaris i es pot fer una cerca per autor de cada entrada del bloc.

notícies – Últims avenços i novetats en projectes relacionats amb la comunitat virtual. Permet cercar per categories.

fòrums – Espai de debat àgil i obert per intercanviar opinions, plantejar dubtes i aportar solucions. Les participacions queden organitzades per temes.

galeria – Crear àlbums per publicar i comentar imatges.

xat – Sala de missatgeria instantània amb els membres de la xarxa o sessions de treball amb experts de la matèria.

agregador de fonts – Permet disposar de continguts de fonts de referència per a la comunitat al mateix moment en què són actualitzats en aquestes pàgines de referència. L'agregador de fonts aglutina, d'aquesta manera, aquells continguts de més interès per als membres de la comunitat, creant un espai únic d'informació.

Google Docs – Integració amb l'aplicació de Google que permet compartir i crear de forma col·laborativa fitxers de formats diversos.

Formularis – Eina que permet fer consultes complexes (diverses dades) als membres de la comunitat. Pot ser útil per crear formularis de contacte, d'inscripció a actes, comandes, concursos... Les dades es reben en un correu electrònic i es poden exportar a un full de càlcul.

Les comunitats també disposen d'un servei de subscripció al nou contingut, de manera que cada vegada que es publiquen noves informacions es rep un missatge amb els nous continguts i comentaris. La freqüència d'enviament de les notificacions es pot configurar (diàriament, setmanalment, un cop al mes...).

Usuaris

Hi ha dos rols que tenen privilegis addicionals: el del dinamitzador (ja sigui d'una comunitat o d'un grup de treball determinat) i el de l'administrador. L'àrea d'administració només és visible per a aquests dos tipus d'usuaris.

Des de l'àrea d'administració es pot gestionar els usuaris (altes i baixes) i determinar els seus rols dins del portal i el grup; gestionar el portal (definir i editar les característiques bàsiques: el nom, apartats públics i privats, etc.); grups (crear grups i definir-ne les propietats, registrar o esborrar usuaris del grup) i eines (activar o desactivar utilitats). Els dinamitzadors també poden eliminar i editar contribucions d'usuaris que no respectin les normes de participació. Tenen, com el seu nom indica, una funció de dinamització de la comunitat.

Condicions d'accés i ús

L'accés i utilització de qualsevol de les Comunitats Diba suposa l'acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

Les comunitats i els grups de treball poden ser públics (d'accés lliure) o privats (restringits a usuaris registrats). Els grups de treball poden ser oberts (es pot sol·licitar l'alta al grup i aquesta s'accepta automàticament), moderats (es pot sol·licitar l'alta al grup, que el dinamitzador aprovarà si ho creu convenient) o bé tancats (sense opció de sol·licitar-hi l'alta, només per invitació expressa dels dinamitzadors).

Els usuaris no registrats (visitants) només podran accedir a aquells continguts i apartats que els dinamitzadors i usuaris de cada portal hagin establert com a públics a tothom.

Els usuaris registrats disposen, a més, de serveis privats com "El meu compte" (on cada membre pot gestionar les seves dades i el perfil públic que es mostra a la resta de membres de la comunitat), el servei de missatgeria "Els meus missatges" i l'accés i la possibilitat de participar mitjançant les eines de treball i debat de la plataforma.

Per a l'alta d'usuaris existeixen dos procediments, segons si es tracta d'usuaris "interns" que consten al sistema unificat de gestió d'usuaris de la corporació o si es tracta d'usuaris "externs" que només tenen accés vertical a la comunitat en qüestió.

Els usuaris "interns", que formen part del sistema de gestió d'usuaris corporatius (anomenat VUS), disposen d'un accés unificat a la seva estació de treball basat en la tecnologia LDAP i Windows Active Directoty. Aquest sistema de gestió els dóna accés a tots els serveis de la corporació que necessitin per la seva feina, incloses les Comunitats Diba.

Els usuaris "externs" al sistema de gestió d'usuaris corporatiu (VUS) utilitzen el sistema de gestió d'usuaris propi de Drupal 6. Quan un usuari es dóna d'alta, el sistema genera una contrasenya aleatòria i l'envia per correu a l'usuari, indicant-li també una URL per accedir a la comunitat virtual. A partir d'aquest moment, l'usuari també pot editar el seu perfil i canviar la contrasenya.

Per a major seguretat, les contrasenyes són encriptades al sistema amb un algoritme d'encriptació asimètric.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment, la presentació, configuració, serveis i continguts de les Comunitats Diba, així com també les condicions requerides per accedir-hi i fer-les servir. Per aquest motiu s'indica la data d'actualització d'aquestes condicions.

Obligacions de l'usuari

No està permès l'accés i utilització de les comunitats als menors d'edat.

En el cas que sigui necessari, l'usuari haurà de proporcionar informació veraç, completa i pertinent sobre la seva persona i/o empresa, i serà el responsable de la seva actualització. En cas contrari, la Diputació de Barcelona es reserva el dret unilateral a suspendre'n l'accés o l'ús.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de les comunitats de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions generals i les particulars de cada comunitat, i a no emprar-los, a títol enunciatiu no limitatiu, per tal de:

 • Realitzar activitats il·lícites o il·legals, contràries a la bona fe, la moral, l'ordre públic.
 • Realitzar activitats, i en particular difondre informació, que violin els drets de tercers, com el dret a la propietat intel·lectual i industrial, a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions o de la informació institucional, a la protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altre, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment.
 • Destruir, alterar o inutilitzar les Comunitats Diba, els sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona, de les administracions públiques en general o de tercers usuaris.
 • Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, o suplantar la identitat d'un altre, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • Difondre continguts de naturalesa discriminatòria per raó de raça, sexe, ideologia, salut, religió o creences, o de qualsevol altra mena.
 • Realitzar pràctiques d'inundació de correu (spamming) i, en general, difondre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", o de qualsevol altre mitjà d'informació.
 • Vulnerar la confidencialitat de la informació que, per raó de l'accés a les comunitats, l'usuari hagi pogut conèixer.
 • Violar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, els tractats internacionals i en la resta de legislació.
 • Introduir dades especialment protegides o que permetin saber dels perfils de les persones, és a dir, dades de caràcter personal que impliquin mesures de seguretat de nivell mig o alt.

Sense perjudici del que sigui aplicable, la Diputació de Barcelona es reserva el dret a impedir la transmissió, ús i difusió d'informació que contravingui allò disposat en aquest avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, l'ordenació, i el muntatge de les comunitats són propietat exclusiva de la Diputació de Barcelona i es troben protegits per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Els usuaris es comprometen a no fer ús dels continguts fora del marc previst pels seus titulars, especialment previst a l'avís de reserva corresponent i a la llicència adjunta que n'indiqui els usos. En aquest sentit, es recomana als usuaris que indiquin les condicions de la llicència que hagin de regir els continguts que aportin a les comunitats.

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, els autors de comentaris i opinions abocades en el fòrum cedeixen el dret a la Diputació de Barcelona a reproduir, publicar i difondre els seus continguts a través de qualsevol mitjà o canal de comunicació públic o privat. La cessió durarà el termini màxim establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, serà irreversible i gratuïta, i s'entendrà realitzada en el moment en què l'usuari completi el camp del missatge i faci clic al botó destinat a publicar-lo. En cas d'aquelles aportacions que, per la seva originalitat, poguessin ser qualificades com a obres d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, els seus autors cedeixen a Comunitats Diba els drets de reproducció i comunicació pública sobre aquestes contribucions en règim de no exclusivitat, a títol gratuït i per la durada màxima establerta en el capítol I del títol III del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat.

Així mateix, recordem als usuaris de les Comunitats l'obligació d'incloure sempre la referència a l'autoria dels continguts i a no fer-ne un ús més enllà del que la present clàusula permet o que el propi autor hagi especificat en el mateix contingut.

Política de privacitat

Les dades que faciliten els usuaris externs són recollides, incorporades i tractades al fitxer d'Usuaris d'eines corporatives, amb la finalitat de gestionar les comunitats de coneixement de la Diputació de Barcelona, per a la creació de continguts en xarxa. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries per a aquesta finalitat. L'òrgan responsable del fitxer és la Diputació de Barcelona, que implementa les mesures tecnològiques i de seguretat corresponents.

D'altra banda, els responsables de la gestió de cada comunitat de coneixement han de garantir als usuaris de les comunitats de coneixement la confidencialitat de les dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD). També han de garantir que les dades personals que proporcionin els usuaris no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, i seran utilitzades únicament per a les finalitats especificades durant la seva recollida.

Els membres de les comunitats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, en els termes inclosos a la legislació vigent, utilitzant el sistema SVUS de gestió d'usuaris, a través de la Seu electrònica o, presencialment, a les oficines de registre de la Diputació.

Els membres de les comunitats tenen l'opció d'editar el seu perfil públic i decidir si volen restringir la visibilitat del seu correu electrònic (que, per defecte, és públic a la resta de membres de la comunitat) i afegir o no altres dades personals al seu perfil. Així mateix, en aquelles comunitats en què el directori de membres sigui un contingut públic, els membres que no vulguin que el seu perfil sigui públic poden sol·licitar-ho adreçant-se al gestor de cada comunitat. 

Per a la mateixa finalitat de les comunitats, la Diputació de Barcelona no controlarà prèviament, ni troba adequat fer-ho, les informacions, opinions, manifestacions i resta de continguts que l'usuari voluntàriament faciliti en els continguts i fòrums o a tercers que puguin afectar-lo a ell mateix o a altri.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les vostres dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat, des d’on us atendrà el Delegat de Protecció de Dades. Tot i que creiem que per aquesta via us hem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho creieu oportú, podeu presentar una reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Limitació de responsabilitat

D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, referit a la responsabilitat dels prestadors de serveis d'allotjament o emmagatzematge de dades, la Diputació de Barcelona no es fa responsable de les opinions aportades pels usuaris del fòrum, ni pels arxius, imatges o enllaços que publiquen, ni de les informacions incorporades o extretes de buscadors d'internet ni, en general, procedents d'intermediaris o prestadors de serveis de la societat de la informació.

Política de cookies

Les Comunitats Diba fan ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com per a la recollida d'estadístiques.

Per a la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l'opció "Anonymize IP" que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres últims dígits de l'adreça IP de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de la Diputació de Barcelona. En accedir a aquests llocs podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador l'operativa és diferent; l'opció "Ajuda" us mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

 • Condicions de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
 • Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/ 
 • Condicions de privacitat de Twitter: https://twitter.com/privacy 
 • Condicions de privacitat en Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other 
 • Condicions de privacitat de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/# 
 • Condicions de les cookies de Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies 
 • Condicions de les cookies de Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ 
 • Condicions de privacitat de Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 • Condicions de cookies de Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ 
 • Condicions de privacitat d'Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/# 

Si, malgrat tot, voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús seleccionant la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt. 

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Barcelona els únics competents en aquest cas. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització del text: 24 de maig de 2018